تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

کاربرد سنسور ها در یک رباتشناسه محصول: 523138
موجود

کاربرد سنسور ها در یک ربات

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

کاربرد سنسور ها در یک ربات

کاربرد سنسور ها در یک ربات

به نام خدا

 

هر ربات برای ايجاد ارتباط با محيط نيازمند ابزاری است. برای مثال يک ربات maze solverبرای
تشخيص محلّ و فاصله ی ديوارها يا يک line followerبرای تشخيص و تعقيب خط نيازمند وسيله ايست که
وضعيت عاملی در محيط خارج را به شکل سيگنال الکتريکی به او منتقل کند. او برای اين کار با توجه به نياز
خود از حسگر های مناسب استفاده می کند. در اين جا با توجه به نوع نيازمان تنها سنسورهای نوری را مورد
بررسی قرار می دهيم

برای ادامه آموزش کافیست که فقط این فایل را دریافت کنید .

آموزش در باره سنسور های ربات 

تعداد صفحات 13


Hospital Information Systemشناسه محصول: 522940
موجود

Hospital Information System

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 100000تومان

برچسب ها :

Hospital Information System

Hospital Information System

هدف از انجام اين پروژه، پياده سازي HISدر بيمارستان تخصصي قلب و عروق جوادالائمه مي-
باشد.در اين پروژه بخشهاي پذيرش وراديولوژي بيمارستان براي پيادهسازي انتخاب شدهاند.
پس از تحليل سيستم موجود در بيمارستان متوجه شديم بخشها به صورت جداگانه مكانيزه
هستند،لذا با توجه به آنكه سيستم موجود به صورت كاملا دستي كار ميكند، مشكلات زير را براي آن
متصور شديم:
.1سرعت كم.
.2عدم اطمينان از صحت انتقال و جريان اطلاعات در سيستم.
.3نبودن هماهنگي و ارتباط لازم در بين بخش ها.
.4هدر رفتن هزينه و زمان.
لذا در ادامه كار بر آن شديم كه با پياده سازي سيستم
HISمشكلات را بر طرف كنيم. در
بخشهاي مدارك پزشكي سئوالي كه بدواً با آن روبرو هستيم اين است كه چگونه بايد اين حجم عظيم
اطلاعات را به كامپيوتر داده و اصولاً كدام يك از اقلام اطلاعاتي مي تواند داراي ارزش ثبتي باشد . اين
البته موضوعي است كه نياز به بحث و بررسي دارد و علي القاعده در هر بيمارستان نسبت به تخصص
آن بيمارستان متفاوت است اما مراحل اصلي اين فرايند شامل موارد زير است
: ...

تعدا صفحات 187


DSL _ PERشناسه محصول: 522946
موجود

DSL _ PER

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

DSL _ PER

DSL _ PER

فصل اول
فصل دوم
The Existiny Copper wire Instructure فوق ساختار سيم مسي موجود
(شبكه دستيابيThe Access Network)
دستيابي T1 /E1اختصاصي با استفاده از شبكه حلقه محلي
شبكه هاي خصوصي / دانشگاهي
فصل سوم
DSLمفاهيم اوليه
تقليل و محدوديت هاي فاصله ايي منتج از آن
تكنيكهاي مدولاسيون پيشرفته تقليل را حداقل مي كنند .
وارد صحنه مي شودHDSL
هاي پليTaP
تاثيرcrosstalk
Crosstalk
حداقل كردن
و مديريت طيف
FCC
استاندارد مديريت طيف
را روي يك جفت ارائه مي دهد SDSLسرعتهايHDSL
) (Symmetric Services
نسلهاي جديد سرويسهاي متقارن
تقارن اجازه مي دهد كه از محيط استفاده كنيم
ADSLتاريخچه كد خطهاي
ADSLاستانداردهاي
كاربردها از ويدئو به صدا سوئيچ پيدا كرده است
بهينه سازي براي سرويسهاي داده ايي
RADSLاستاندارد هاي
DSLتوسعه هاي متناوب در
DSLمتقارن با نرخ مضاعف
:گزينه ديگري براي مصرف كنندگان خانگي و تجاريReach DSL
قابليت تحويل ويدئو و پهناي باند بالاتر راداراستVDSL
خلاصه فصل سوم
فصل چهارم
DSLاجزاي سيستم
اضافه كردن داده به شبكه صوتي قديمي
)(DSL – BASEDی DSLاجزاء و سرويسهاي
(سيستم ارسالTranoport System)
شبكه دستيابي محليLOCAL Access Network
DSLروتر/ مودم
هاي نسل بعد
DSLAMنكاتي راجع به
جزء مديريت شبكه پايانه بپايانه
)انتها به انتها)
خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم
دگرگوني بازار و واقعيتهاي تحويل
جهت بازار
آمار تحويل
واقعيات تحويل
خلاصه فصل پنجم
فصل ششم
سرويسهاي و كاربرد هاي در حال ظهور
تكنولوژي دستيابي براي قرن جديد
T1/E1سرويسهاي كاناله شده
سرويسهاي رله قاب
FRAME RELAY SERVICES
و مديريت سطح سرويسDSLرله قاب روي
سرويسهاي مورد انتقال آسنكرون
DSLموج بعدي : صدا در سرويسهاي
خلاصه فصل ششم

فصل هفتم
مدلهاي شبكه ايي
ی
DSLمدل مرجع سرويسهاي
تدارك سرويسهاي رله قاب
Nx64تدارك سرويس هاي
IP / LANتدارك سرويسهاي
با استفاده از مدل لايه دوم
IP/LANتدارك سرويسهاي
ATMبا استفاده از مدل IP/LANتدارك سرويس هاي
ATMتدارك سرويسهاي
معماري سرويسهاي مضاعف ...

تعداد صفحات 64


1
logo-samandehi